فنر حلزونی

فنر حلزونی

Spiral Springs

یکی دیگر از انواع فنرهایی که امروزه مورد توجه خاص صنایع مختلف می باشد فنر حلزونی یا فنرمارپیچ است .

فنرحلزونی

فنرحلزونی به نامهای مختلفی همچون فنراسپیرال ، فنرمارپیچ ، فنرکوکی ، فنرساعت ، فنرذغالی و فنربرگردان نیز خوانده

میشود.

ساختار فنر حلزونی

درواقع فنرحلزونی از یک تسمه ی تخت از جنس فولاد فنری یا استنلس استیل ساخته شده است .

عملکرد فنرحلزونی به پارامترهایی همچون ضخامت تسمه و طول و عرض آن و همچنین فضای مربوطه بستگی دارد.

گروه صنتعتی پاسارگاد ، ضمن بهره مندی از پرسنل متخصص و مجرّب ، تجربه ی بسیار قابل تأمّلی را درزمینه ی طراحی و

ساخت انواع فنر به خصوص فنرهای حلزونی اندوخته نموده است .

تماس مستقیم با ما