فنر فرمدار

فنر فرمدار Shaped Springs

یکی دیگر از انواع فنر ، فنرفرمدار می باشد که در صنایع مختلف از آن استفاده می گردد.

 

فنرفرمدار

 

فنر فرمدار کجا کاربرد دارد؟

این نوع فنر معمولا در ساخت بخشهای مختلف دستگاهها مورد استفاده قرار میگیرد و طراحی و محاسبه ی نیروی پتانسیل

آن بسیار تخصصی به شمار می رود.

فنرفرمدار

 

 

نمونه هایی از فنرفرمدار

فنرزیرسیگاری خودرو و فنرفرمدار تسمه ای و برخی از خارفنرها که درصنعت خودرو و صنایع متعدد دیگر به کاربرده میشوند از

انواع فنرهای فرمدار می باشند .

آمارهای مراکز تولید قطعات صنعتی نشان میدهد به دلیل پرکاربردبودن ، فنر فرمدار نیز همچون فنر فشاری و فنرکششی

توانسته است عرصه ی خدمت رسانی به بشر را پویاتراز پیش نموده است .

 

گروه صنعتی پاسارگاد فنر آماده است تا  با پذیرش سفارشات طراحی و ساخت انواع فنر به ویژه فنرفردار ، رضایت هرچه

بیشتر مشتریان خود را تامین نموده و ارتباط کاری با آنها را گسترش دهد .

 

تماس مستقیم با ما